ATATÜRK VE İLETİŞİM

7. sınıf Sosyal bilgiler dersi iletişim ve insan ilişkileri konu anlatımı ve özeti.\r\n\r\nAtatürk, çocukluk yıllarından itibaren okumaya, bilime, bilgiye büyük önem vermiştir. Öğrencilik yıllarından itibaren bir yandan öğrenirken, bir yandan da edindiği bilgileri paylaşmaya dönük çabalar içinde olması, Atatürk’ün iletişime verdiği önemi göstermektedir.\r\n\r\nAtatürk’ün Dünya çapında bir lider olmasını sağlayan özelliklerin başında çağdaş ve profesyonel iletişim politikası gelmektedir. Atatürk, her zaman basının gücüne ve basın özgürlüğüne inanmıştır. Atatürk, memleket meselelerini tartışırken, fikirlerini geniş kitlelere yaymak için gazetelere mülakat vermiş, gazete ve ajans kurulmasına öncülük etmiştir. İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgalinden dört gün sonra 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’nin meşalesini tutuşturan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da giriştiği kurtuluş hareketinin sesini duyurmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulundu. 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi’nde alınan kararların duyurulması amacıyla adını kendi koyduğu İrade-i Millîye\r\nGazetesi’nin 14 Eylül 1919’da yayınlanmasını sağlayan Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinden hemen sonra, ilk işlerden biri olarak gazete konusuna el attı. 10 Ocak 1920’de Hakimiyet-i Millîye Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasına\r\nöncülük etti.\r\n\r\nİstanbul’un 16 Mart 1920*de resmen işgali ve Meclisi Mebusan’ın kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da toplanacak meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile 19 Mart’ta illere, komutanlıklara bildirdi. Artık İstanbul’da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Millî Mücadeleye katıl- İstanbul’un 16 Mart 1920’de resmen işgali ve Meclisi Mebusan’ın kapanması üzerine Mustafa Kemal\r\nPaşa, Ankara’da toplanacak meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile 19 Mart’ta illere, komutanlıklara bildirdi. Artık İstanbul’da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Millî Mücadeleye katılmanın yollarını aramaktaydı. Bu gelişme, Anadolu Ajansı’nın kuruluşunu da sağlayacaktı.\r\n\r\nAnkara’ya doğru yola çıkan iki ayrı kafilede yer alan\r\nYeni Gün Gazetesi’nin sahibi Yunus Nadi (Abalıoğlu)ile gazeteci yazar Halide Edip (Adıvar), 31 Mart’ta Geyve’de buluştular. Trenle yollarına devam eden “millîci” iki aydın, Geyve – Akhisar (şimdiki adıyla Pamukova) istasyonundaki mola sırasında Ankara’ya gider gitmez ilk iş olarak “bir ajans teşkilatı” kurulmasının gerekliliğini görüştüler. Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurlarken; “Türk,”\r\n“Ankara,” “Anadolu” seçenekleri arasından “Anadolu Ajansı”nda karar kıldılar.\r\n\r\nAnadolu Ajansı’nın iç ve dış dünya haberleri, 12 Nisan 1920’den itibaren, Mustafa Kemal’in, Halide Edip’e OsmanlI Bankası’ndan temin edeceğini vaat ettiği daktilo makinesiyle yazılarak, “Anadolu Ajansı Tebligatı’’ başlığı altında kamuoyuna duyuruldu.\r\n\r\nKısıtlı olanaklarına karşın, kısa zamanda, küçümsenemeyecek ölçüde başarılı çalışmalar ortaya koyan Anadolu Ajansı’nın birinci görevi halka siyasi olaylar hakkında bilgi vermekti. Çünkü o dönemde halk arasında uydurma haberler yayılmaktaydı. Anadolu Ajansı, ilk yayınlarıyla bunun önüne geçilmesinde\r\nbüyük yararlar sağlamıştır.\r\n\r\nAtatürk, Anadolu Ajansının kurulmasından sonra o günkü haberleşme sistemlerindeki gelişmeleri görmüş ve Türkiye’de de modern bir haberleşme sistemini kurmaya karar vermişti. Bu amaçla yasal çalışmalar tamamlanarak 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” dan iki yıl sonra ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmuştur. Bu şebekeyle yurt içi ve yurt dışındaki merkezler arasında haber bağlantısı sağlanmıştır.\r\n\r\nKRONOLOJİ\r\n\r\n4 Eylül 1919: İrade-i Millîye Gazetesi kuruldu.\r\n\r\n10 Ocak 1920: Hakimiyet-i Millîye Gazetesi kuruldu.\r\n\r\n6 Nisan 1920: Anadolu Ajansı kuruldu.\r\n\r\n7 Ekim 1920: Ceride-i Resmiye (Resmî Gazete)\r\nyayın hayatına başladı.\r\n\r\n19 Şubat 1925: Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı.\r\n1927: Telsiz telaraf vericileri hizmete airdi.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*