İletişim ve İnsan İlişkileri Konu anlatımı

7. sınıf Sosyal bilgiler dersi iletişim ve insan ilişkileri konu anlatımı ve özeti.\r\n\r\nİLETİŞİM “BENİMLE” BAŞLAR\r\n\r\nİnsan birçok özelliğiyle toplumsal bir varlıktır. Bu özelliklerinden biri de iletişim kurma yeteneğidir. İnsandaki bu yetenek kendi duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarma isteğiyle ilgilidir. Bu istek insanı iletişim kurmaya iter. Çünkü iletişim kendini, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlatabilmek ve karşısındakini, onun ihtiyaçlarını, ne istediğini anlayabilmektir.\r\n\r\nİnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde iletişim, sesler ve bu seslerin bedensel hareketlerle desteklenmesi şeklinde başlamıştır. Bunu ilkel resimler ve çizgilerle anlatım takip etmiştir. Daha sonraki süreçte konuşma dilinin ortaya çıkması ve yazının icadıyla insanlar arasındaki iletişim daha çok sözlü ve yazılı ifade biçimi şeklinde olmuştur.\r\n\r\nİletişimde iletiler (mesajlar) sözlü ya da sözsüz gönderilir. Sözsüz iletiler jestler, tavırlar, mimiklerdir. Günümüzde insanlar arasındaki iletişim temelde konuşmaya dayanmaktadır. Ancak konuşmak iletişimin araçlarından sadece biridir. Konuşma olmadan da karşımızdakine bir şeyler iletebiliriz. Beden dili (jestler, tavırlar, mimikler vs.) ya da sessiz kalma gibi.\r\n\r\njest-mimik\r\n\r\nİletişim jest, mimik ve tavırlar gibi sessiz mesajlarla da yapılabilir.\r\n\r\n \r\n\r\nİnsanlar arasındaki iletişimde konuşma dilinin kullanımı oldukça önemlidir. Konuşma biçimi insanları birbirine yakınlaştırarak iletişimi güçlendirdiği gibi, insanlar arası iletişimi kısa sürede bitirebilir. Örneğin, sabahları anne, baba, kardeş ya da öğretmenimize “Günaydın !” demek, bu kişilerle olan iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Ancak bir iletişim anında ağzımızdan çıkacak bir söz karşımızdaki kişiyi kırmamıza neden de olabilir. Bu nedenle kendimizi ve çevremizi tanımak ve anlamak iletişimi başlatmanın ilk aşamasıdır. İyi iletişim kurmak, bizim her bakımdan mutlu olmamızı, daha çok kazanmamızı, dolu dolu yaşamamızı sağlar. Bakkalınızın sizi donuk ve ifadesiz bir yüzle karşıladığını, siz soru sorarken size odaklanmak yerine sağa sola bakarak cevaplar verdiğini düşünün. Siz ne kadar kendinizi rahat hisseder ve sizinle ilgilendiğini düşünürsünüz? Aynı şekilde okulda arkadaşlarınızın ya da bir büyüğünüzün devamlı sizi terslediğini düşünün. Okul arkadaşınız ve söz konusu büyüğünüz sizin için sevilmeyen biri olacaktır.\r\n\r\nKırıcı ifadelerden kaynaklanan bir iletişimsizlik örneği:\r\n\r\nLise ikinci sınıf öğrencisi Emre’nin okul çıkışında, eve gelmesi gereken saatten geç bir saatte gelmesi üzerine geçen olay.\r\n\r\nAnne: Neredesin bu saate kadar? İnsan bir haber verir.\r\n\r\nEmre: Neden bu kadar kızdığını anlamadım. Ben çocuk yaşta değilim. Benim de eğlenme hakkım var.\r\n\r\nKİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI\r\n\r\nGünümüzde iletişimin önemli bir boyutu da kitle iletişim araçlardır. Kitle iletişim araçları, toplumun geniş kesimlerine ileti (mesaj) dağıtan araçlardır. Bu araçlar iletileri yazılı olarak ve görsel olarak iletenler olmak üzere iki grupta toplanır. Yazılı basın olarak ifade edilen kitle iletişim araçları; gazete, kitap, dergi, broşür vb. araçlardır. Görsel ya da sesli basın olarak ifade edilen kitle iletişim araçları; sinema, film, radyo, televizyon, plak, kaset, CD, bilgisayar (internet) vb araçlardır. Kitle iletişim araçları sayesinde Dünya’daki gelişmelerden, çeşitli bilgilerden anında haberdar olunabilmektedir. Kitle iletişim araçlarıyla iletişim, insanlarla birebir etkileşimi ortadan kaldırmakla birlikte kişilerin anında evrensel mesajlara ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri tanınmakta ve toplumlar birbirine\r\nyakınlaşmaktadır.\r\n\r\nYayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik gösteren kitle iletişim araçları, toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar. Bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür. Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir.\r\n\r\nSonuç olarak kille iletişim araçları bilgi, görüş, duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan; insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan; insan ilişkilerini değiştirip geliştiren en etkin iletişim araçlarıdır.\r\n\r\n 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*